தொண்ணூறும் தொள்ளாயிரமும் : ('தொல்காப்பியமும் உரையாசிரியர்களும்', 'மொழியியல்' என்னும் இரு துறைகளைச் சார்ந்தது)

சுந்தர சண்முகனார்.

புதுச்சேரி : புதுவைப் பைந்தமிழ்ப் பதிப்பகம் , 1971

வடிவ விளக்கம் : 30

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , தொண்ணூறும் தொள்ளாயிரமும் , தொல்காப்பியம் , மொழியியல் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க