ஆருளுடைச் சோழ மண்டலம் : ஸ்ரீபுஜண்டரின் அருள்வாக்கின் அடிப்படையில் சாசனச் சான்றுகளின் துணைகொண்டு சோழ மன்னர்களின் சரித்திரத்தின் ஒரு பகுதியையும் பல்லவராயன்பேட்டைச் சாசனத்தையும் ஆராய்ந்து விளக்கும் வரலாற்று நூல்

சேதுராமன், என்.

கும்பகோணம் : ராமன் & ராமன் பிரைவேட் லிமிடெட் , 1976

வடிவ விளக்கம் : vi, (280+7) 287 p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : ஆருளுடைச் சோழ மண்டலம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க