அத்வைத ஸித்தாந்த வினாவிடை : ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபர்களாய் விளங்கும் ஸ்ரீ ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்த்ரசேகரேந்தர் ஸரஸ்வதீ ஸ்ரீ சங்கராசார்ய ஸ்வாமிகள் அருளிய ஸ்ரீமுகத்துடன் கூடியது

கும்பகோணம் : ஸ்ரீ காமகோடி கோசஸ்தானம் , 1956

வடிவ விளக்கம் : ii, 47 p.

தொடர் தலைப்பு: ஸ்ரீ காமகோடி கிரந்தாவளி 18

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : அத்வைத ஸித்தாந்த வினாவிடை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க