அங்காதிபாதம் : வாகடதத்துவத்துடன்

பொன்னையா, ஐ.

சுன்னாகம் , 1936

வடிவ விளக்கம் : v,(various pagination) 149 p.

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : அங்காதிபாதம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க