ஆசாரிய ஹிருதய மூலம் : மணவாளமாமுனிகள் அருளிச்செய்த வியாக்கியானத்தின் தமிழாக்கம்

புருஷோத்தம நாயுடு, B. R.

சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் , 1965

வடிவ விளக்கம் : (290) p.

பிற தலைப்பு : Acharya Hridayam

தொடர் தலைப்பு: Madras university Tamil Department publication 25

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : மணவாளமாமுனிகள் வியாக்கியானம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க