தமிழ் கற்கும் முறை : (மொழியமைப்பு - மொழியியல்பு தழுவியது)

வேதமுத்து, சா.

விருதுநகர் : பால குருகுல வித்யாலயம் , 1947

வடிவ விளக்கம் : xiv, 136 p.

துறை / பொருள் : கல்வி

குறிச் சொற்கள் : தமிழ் கற்றல் , தமிழ் கல்வி , கற்றல் கற்பித்தல் , கற்பித்தல் முறை , ஆசிரியர் பயிற்சி , மொழி கற்றல் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க